.......
Som una empresa que dintre del món de les arts gràfiques realitzem un servei complet de qualsevol projecte, gràcies al fet d'estar totalment informatitzada i d'utilitzar tecnologia punta en totes les àrees, amb profesionals especialitzats en cada una d'elles.
El nostre servei comprèn disseny gràfic, fotocomposició de textos, realització d'originals, fotomecànica, IMPRESSIÓ, enquadernació, troquelatge i qualsevol altre pas intermedi que calgui per a la realització de tots els treballs que, en el món de les arts gràfiques se'ns ofereixen: fullets, displais, estoigs, cartells, catàlegs, revistes, llibres, etc.
El conjunt de serveis que els oferim ens permet d'aportar solucions a tots i cadascun dels problemes que la seva empresa a d'abordar, sense haver de necessitar una multiplicitat de pressupostos i proveïdors alternatius. barcelona comunicació natural és la manera més segura i rendible de desenvolupar els seus projectes gràfics amb la qualitat qur vostè desitja.
Per a la realització del seu proper imprès, truqui'ns.

 

CREATIVITAT,
ORIGINALS 
Creació de la seva web.
IMPREMPTA PROPIA AMB TECNOLOGIES OFFSET CTP O DIGITAL
EDITORIAL amb correcció i marketing posterior


mmm @ bcngrafics.cat